Slávnostná akadémia k 55. výročiu založenia I. ZŠ S. Chalupku v Prievidzi14. 5. 2013 13:30

Základná škola na Ul. Sama Chalupku  313/14 v Prievidzi  naozaj pompézne oslávila svoje 55. narodeniny. Po všetkých sprievodných podujatiach a súťažiach v priebehu celého školského roka bola vyvrcholením osláv slávnostná akadémia v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi.

Po príhovore pána riaditeľa Mgr. Juraja Pasovského a blahoželaniach hostí – pani primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej, zástupcu primátorky JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu a vedúcej odboru školstva a starostlivosti o občana Mgr. Vlasty Miklasovej - sa nám škola predstavila osobne. Pani učiteľky a pani vychovávateľky pripravili so svojimi žiakmi prekrásny program pod názvom Naša škola je jednotka. Hoci je už stará dáma, na jej chodbách a v triedach aj dnes stretnete veľa učiteľov a omnoho viac žiakov.  Škola nám ich všetkých predstavila –  bývalých aj súčasných učiteľov, žiakov, ktorí sú už dnes výnimočnými a známymi osobnosťami. Na pódiu to však rozbalili a ukázali nám, čo vedia naši súčasní žiaci. A tak tancovali spoločenské tance, hip - hop či zumbu, spievali piesne po anglicky, nemecky, francúzsky aj rusky, hrali na hudobných nástrojoch, cvičili s rôznymi náčiniami, ukázali, ako sa starajú o pekné a čisté okolie školy, recitovali básne i vlastné literárne diela. Naša škola má naozaj veľa šikovných talentovaných a schopných žiakov!

Nezabudnuteľným zážitkom bolo vystúpenie populárnej speváčky a herečky Yvetty Blanarovičovej, ktorá tiež bola žiačkou našej školy. Prišla osobne zablahoželať a zaspievať svojej škole – jubilantke, za čo jej patrí veľká vďaka.

Záverečná pieseň venovaná škole - oslávenkyni v podaní všetkých vystupujúcich detí  a jemná, veľmi dojímavá tanečná choreografia maličkých, väčších i veľkých dievčat pod názvom Čas nezastavíš umocnila slávnostnú atmosféru a v očiach mnohých hostí, pedagógov aj rodičov sa zaligotali slzy. Všetci prítomní boli nadšení krásnym programom, atmosférou a skvelými výkonmi detí. Právom. Veď ich v programe vystupovalo 188 a každé bolo jedinečné a šťastné.  A o to nám všetkým ide – urobiť deti šťastnými, aby radi chodili do školy a s úsmevom spomínali na svoje školské roky. Veľa šťastia a úspechov všetkým!

Mgr. Eva Spišiaková


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri