Slávnosť na sídlisku PílyLorem ipsum dolor sit amet 1. 7. 2015 13:22

Po viac ako trojmesačných prácach na Námestí Jozefa Cígera Hronského sa v piatok 3. júla 2015 o 15.00 h uskutoční slávnostné sprístupnenie rekonštruovaného námestia.

V programe  slávnosti budú účinkovať  prievidzské Mažoretky, deti z Materskej školy na Ul. P. Benického a hudobná skupina "Anička Bartová Band".
Primátorka mesta srdečne pozýva obyvateľov na slávnostné otvorenie Námestia Jozefa Cígera Hronského.

Mesto Prievidza získalo na tento projekt finančné prostriedky od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Mimorozpočtové nenávratné finančné prostriedky v  rámci operačného programu Regionálny operačný program - ROP, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel boli pôvodne naplánované vo výške maximálne 913 912,46 €, pričom celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu boli schválené v sume 962 013,12 €. Procesom verejného obstarávania vzišla finálna cena za realizáciu diela vo výške 599 000 eur s DPH. Na financovaní tohto projektu sa mesto podieľala kofinancovaním vo výške 5%.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri