Skríningové testovanie: Mesto cez víkendu plánuje vytvoriť 25 odberných miestLorem ipsum dolor sit amet 18. 1. 2021 11:53

Mesto Prievidza plánuje pomôcť pri rozšírení testovacích kapacít na takzvanom skríningovom testovaní obyvateľstva na COVID-19. Počas víkendu 23. a 24. januára 2021 samospráva predbežne plánuje vytvoriť 25 odberných miest.

Testy a certifikáty musí dodať štát

Mesto Prievidza pracuje na vytvorení 25 odberných miest, na posilnenie odberných kapacít v rámci tzv. skríningového testovania obyvateľstva na COVID-19. Podmienkou pre zabezpečenie tohto plánovaného testovania je, že štát prostredníctvom okresných úradov pre mesto Prievidza zabezpečí dostatočný počet testov a certifikátov, čo nemá samospráva možnosť ovplyvniť.

Mesto plánuje nasadiť aj rezervačný systém

Mesto tiež plánuje využiť rezervačný systém, vďaka ktorému by bolo možné skrátiť, alebo úplne eliminovať čakacie lehoty, rezerváciou cez internet a testovaním v konkrétnom určenom čase. O tom, na ktorých odberných miestach sa rezervačný systém využije, a ktorý systém bude využitý, zatiaľ nie je možné kompetentne rozhodnúť z dôvodu nedostatočných informácií zo strany štátu. Nie je napríklad jasné, či bude dostatočné preukázať sa výsledkom testu, ktorý bude doručený e-mailom, čo by vylúčilo nutnosť čakania na výsledok.

Predbežný zoznam odberných miest

Nižšie uvádzame predbežný zoznam odberných miest, na ktorých vytvorení samospráva pracuje. Otvorenie odberného miesta podlieha administratívnemu a schvaľovaciemu procesu, preto je zoznam označený ako predbežný a je možné, že bude ešte zmenený:

1. ZŠ s MŠ, Malonecpalská č.37 – odberné miesto A, Veľká telocvičňa
2. ZŠ s MŠ, Malonecpalská č.37 – odberné miesto B, Malá telocvičňa
3. Ciglianska cesta 6, Dva prízemné byty
4. Gymnázium V.B.N., Ul. M. Slovenskej č. 16 – odberné miesto A, Hlavný vchod
5. Gymnázium V.B.N., Ul. M. Slovenskej č. 16  – odberné miesto B, Vedľajší vchod
6. ZŠ Ul. P. J. Šafárika č. 7 – odberné miesto A, Telocvičňa
7. ZŠ S. Chalupku č. 14, Telocvičňa
8. ZŠ S. Chalupku č. 12, Telocvičňa
9. SOŠ T. Vansovej Prievidza, Lúčna č. 2, Telocvičňa (vchod z Lúčnej ul.)
10. SOŠ T. Vansovej Prievidza, Lúčna č. 2, Budova na Lúčnej ul. 2
11. Dom kultúry v Prievidzi, Ul. F. Madvu 11, Dom kultúry
12. Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu č. 2  – odberné miesto A, Chodba od vestibulu vpravo
13. Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu č. 2 – odberné miesto B, Chodba od vestibulu vľavo
14. ZŠ s MŠ Ul. Dobšinského č. 5, Telocvičňa
15. SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka č. 1, B pavilón
16. SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka č. 1, Veľká telocvičňa
17. Športová hala, Bojnická cesta, Priestor nad palubovkou vľavo
18. Športová hala, Bojnická cesta, Priestor nad palubovkou vpravo
19. Športová hala, Bojnická cesta, Vestibul športovej haly (vchod od zimného štadióna)
20. CVČ Spektrum Ul. K. Novackého č. 14, Šatne pri telocvični
21. ZŠ Ul. energetikov č. 39 – odberné miesto A, Zadný vchod do ZŠ od parku
22. ZŠ Ul. energetikov č. 39 – odberné miesto B, Zadný vchod do ZŠ od parku
23. Dom kultúry Veľká Lehôtka, Podhorská ul.79, Dom kultúry
24. Dom kultúry Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 45, Dom kultúry
25. Dom kultúry Hradec , Ul. 1. mája 17, Dom kultúry

Drive-in miesta neboli odporúčané

Všetky odberné miesta z testovania v roku 2020 nebudú zachované z dôvodu zmeny prefinancovania nákladov, nedostatku kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, ale aj reflektovania skúseností a zmien prevádzkových podmienok na niektorých miestach. Pri konzultáciách s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza nebolo pri tomto testovaní odporúčané vytvárať tzv. drive-in odberné miesta, na ktorých sa v minulosti realizovali odbery formou príchodu osobným motorovým vozidlom, najmä z dôvodu nízkych vonkajších teplôt.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri