Skončili sa Prievidzské mestské dni 201320. 5. 2013 08:32

Tohtoročné Prievidzské mestské dni boli  výnimočné tým, že sa konali v roku dvoch  vzácnych výročí. Tým prvým je 900. výročie prvej písomnej zmienky o Prievidzi, ktorá sa zachovala v druhej zoborskej listine kráľa Kolomana z roku 1113. Druhým vzácnym dátumom pre naše mesto je 630. výročie udelenia mestských privilégií, ktoré darovala Prievidzi mladá kráľovná Mária z rodu Anjou  v roku 1383.  Takže dôvodov na oslavu bolo dosť. 

Mesto a jeho Kultúrne a spoločenské stredisko pripravili pre obyvateľov i návštevníkov množstvo zaujímavých programov. Ale  nielen kultúra čakala na svojich divákov. Na námestí   predvádzali svoju zručnosť majstri ľudovej umeleckej výroby a samozrejme tam bolo množstvo stánkov s občerstvením a spotrebným tovarom.

Prológ k Prievidzským mestským dňom pripravili žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi. Ako prvý sa  predstavil Prípravný dychový súbor s americkými tradičnými skladbami, potom zahrala SUBINA – súbor bicích nástrojov a program doplnilo niekoľko speváčok a spevákov populárnej piesne. 

Okrem už spomínanej ULIČKY REMESIEL sa štvrtok 16. mája   konal koncert organovej a vokálnej hudby Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka.
V programe  večerného koncertu  v kostole Piaristov   účinkovali žiaci z organovej triedy Jozefa Vargu (Anton Bohuš, Marek Dietrich, a.h.)   spevácky zbor LIBERI CANTANTES pod vedením Zuzany Haragovej a sopranistka Katarína Šotnárová. Koncert mal výnimočnú dramaturgiu a jeho návštevníci odchádzali s krásnymi pocitmi. Po organovom koncerte   bola uvedená obnovená premiéra multimediálneho programu o histórii Prievidze pod názvom OD POČIATKU. Predstavenie  uvedené na Pribinovom námestí pri farskom kostole v  réžii Vojtecha Bartku pripravili mnohí ochotníci a tanečníci z Prievidze i Bojníc. (MIMIKRY, TS Fantastic, Senior Vtáčnik, divadlo „A“ a DS Shanti ).

Kolotoč programov začal piatok  17. mája o 16. H pred kostolom Piaristov. Odtiaľ   smeroval na Námestie slobody  historický sprievod vedený kráľom Kolomanom a kráľovnou Máriou z Anjou. Obaja sa niesli po uličkách a námestím Prievidze na krásnych koňoch. Po príchode sprievodu na Námestie slobody sa  k prítomným prihovoril v mene primátorky mesta  jej zástupca Ľ. Maxina, ktorý o. i. povedal:  „Nie každej generácii sa podarí prežiť obdobie, ktoré by bolo niečím neobyčajné. My – súčasní obyvatelia mesta Prievidza - máme príležitosť byť v roku 2013 svedkami zaujímavých výročných osláv.  Preto sme tento rok nazvali Rokom výročí mesta Prievidza.“  Potom privítal   primátorku mesta Prievidza JUDr. Katarínu Macháčkovú  a vzácnych hostí.  Prievidzské  výročia prišli   osláviť  aj naši priatelia zo Šumperka, s ktorými sme si v nedeľu  19. mája pripomenuli 12. výročie podpísania dohody o spolupráci.  V delegácii mesta ŠUMPERK boli zástupcovia  starostu mesta – Ing.  Marek Zapletal s manželkou a Ing. Petr Suchomel s manželkou. Členkou delegácie mesta Šumperk bola aj  Alena  Sidorová z  odboru kultúry, školstva a vonkajších vzťahov mestského úradu.

Potom nasledovalo privítanie ostatných hostí zo zahraničia i poslancov TSK, MsZ, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK i mesta, zástupcov štátnej správy a špecializovanej štátnej správy a denných centier.

Delegáciu  slovinského mesta VELENJE  viedol Bojan Kontič,  župan mesta.   Delegáciu tvorili Andreja Katič,  prednostka mestského úradu  a    Mojca Ževart,  vedúca kancelárie župana mesta Velenje. Delegáciu  partnerského srbského mesta VALJEVO  tvorili  prof. Stanko Terzić - gradonáčelník   mesta Valjevo , poslanec zastupiteľstva Nikola Radojicic  a  Milena Djuricic,  prednostka mestského úradu.  Delegáciu  poľského mesta Jastrzebie Zdroj viedol  Krzysztof Bardziej,  zástupca prezidenta mesta  a členmi delegácie boli  Andrzej Matusiak a  Witold Kosiorek,  poslanci – členovia  Rady mesta ,   Michał Domagała – vedúci oddelenia hospodárskej politiky a propagácie mesta  a  Janusz Jurczak –  riaditeľ kultúrneho strediska. 
Zástupca primátorky vyslovil v jej mene  želanie, aby boli  Prievidzské mestské dni nielen osobitnou príležitosťou na prezentáciou ľudových umelcov, na vystúpenia domácich i pozvaných umelcov,  ale najmä  na oddych naplnený krásnymi kultúrnymi zážitkami a priateľskými stretnutiami. Na záver otváracieho príhovoru   poďakoval všetkým,  ktorí sa podieľali na náročnej príprave Prievidzských mestských dní a zaželal všetkým príjemnú pohodu,  dobrú náladu a najmä čo najlepšie počasie !
Po slávnostnom otvorení nasledoval blok programu skupiny historického šermu Bojník. Piatkový program potom pokračoval  vystúpením hudobnej skupiny SLOVAK TANGO z Banskej Bystrice a hudobný program vystriedalo   divadelné predstavenie Starého divadla Karola Spišáka z Nitry.   Divadelný súbor uviedol  napriek trochu daždivému počasiu na Námestí slobody pouličné divadlo o známom slovenskom zbojníkovi pod názvom JÁNOŠÍK.

Milovníkov opery a operety určite potešil večerný program , pretože hosťom Prievidzských mestských dní boli aj umelci zo Štátnej opery Banská Bystrica s programom Z OPERY DO OPERETY. Piatkový večer ukončila ďalšia repríza multimediálneho programu z histórie Prievidze pod názvom OD POČIATKU.
V sobotu 18. mája dopoludnia  začal  na Námestí slobody program už od 10. h. Veľké pódium  zaplnili   členovia Detského  folklórneho súboru Malý Vtáčnik so svojimi hosťami (DFS Hriňovčan) a svojou ľudovou hudbou. Napriek miernemu dažďu bolo  na námestí veselo ! Popoludní od 15.00 h začal hudobný maratón, pretože sa na pódiu vystriedalo množstvo vynikajúcich hudobníkov. Ako prví to boli  vzácni hostia z partnerského poľského mesta Jastrebie Zdroj. Poľskí hudobníci prišli do Prievidze  v dvoch zoskupeniach- kapely   STONEHENGE  a THE BREAK FREE. Poľské kapely potom vystriedal prievidzský GOLEM a nitrianska kapela THE BRAZEN HEAD. Od 19.00 h   sobotný večerný program pokračoval skupinou MOJA REČ & KOMPLOT z Handlovej, po nej nastúpil MUKATADO z Banskej Bystrice a na záver sa diváci dočkali  najväčšieho  ťaháku večera – skupiny CHIKILIKITUA  z Prešova.  Po hudobnom maratóne kapiel  prišla na rad veľká VIDEO DISCO PÁRTY do neskorých nočných hodín. V nedeľu večer 19. mája bola  opäť uvedená repríza multimediálneho programu OD POČIATKU, ktorá uzatvorila program  PRIEVIDZSKÝCH MESTSKÝCH DNÍ. Počasie  nášmu mestskému sviatku veľmi neprialo, ale napriek tomu   Námestie slobody i jeho okolie  celé tri dni intenzívne žilo a  Prievidza bola v týchto dňoch miestom zábavy i stretnutia priateľov.
 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri