Skončenie karantény na cintoríne29. 12. 2020 09:13

TMSPD, s.r.o., ako správca cintorínov na území mesta Prievidza oznamuje skončenie karantény v Dome smútku na Mariánskej ul. 55 v Prievidzi. Počnúc dňom 29. decembra 2020 sa pohrebné obrady konajú pri zabezpečení protiepidemiologických opatrení opäť v interiéri Domu smútku.

NON STOP služba na prevoz zomrelých je k dispozícii neobmedzene na tel. č. 0910 500 990.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri