Školy a škôlky v Prievidzi sa zatvárajú2. 11. 2020 15:43

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje mimoriadne prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách, na 1. stupni základných škôl a špeciálnych základných školách.

Výchovno - vzdelávací proces sa mimoriadne prerušuje v materských školách, na I. stupni základných škôl a špeciálnych škôl v okresoch Prievidza a Partizánske. V období od 3. novembra do 5. novembra 2020 vrátane. Dôvodom na prerušenie vzdelávacieho procesu je zvýšený výskyt ochorenia na COVID-19. 

Mesto Prievidza zároveň ooznamuje, že všetky materské školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti budú zatvorené aj v piatok 6. novembra 2020. Základné školy majú v tento deň jesenné prázdniny.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri