Školy sú od zajtra v štandardnom režimeLorem ipsum dolor sit amet 28. 11. 2012 10:43

Štrajk učiteľov je od 18:00 prerušený. Oznamujeme verejnosti, že prevádzka všetkých základných a materských škôl, CVČ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza bude od zajtra -  29. novembra 2012 obnovená v štandardnom režime.

Dňa 28. 11. 2012 o 9,20 hod. štrajkový výbor celozväzového štrajku rozhodol, že celozväzový štrajk, ktorý začal 26. 11. 2012 o 6,00 hod. sa prerušuje dňa 28. 11. 2012 o 18,00 hod. Dôvodom prerušenia celozväzového štrajku je, že predstavitelia vlády SR začali dňa 27. 11. 2012 rokovať so štrajkovým výborom o dôvodoch a cieľoch štrajku, najmä o skvalitnení vzdelávania a dofinancovaní školstva.

O ďalšom postupe rozhodne mimoriadna rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zajtra, t.j. vo štvrtok.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri