Školy a škôlky v Prievidzi 3. marca ostávajú v prevádzke2. 3. 2021 14:39

Z dôvodu absencie záväzných informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a nového rozhodnutia ministra školstva, oznamujeme rodičom, že pri nástupe detí a žiakov do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza budú zajtra, 3. marca 2021, školy postupovať rovnako ako doteraz.

Vzhľadom na to, že sú k dispozícii len informácie z tlačovej správy ministerstva školstva a MŠVVaŠ SR doposiaľ nezverejnilo žiadne nové rozhodnutie či usmernenie k avizovaným zmenám pri dochádzke detí a žiakov do MŠ, ZŠ a ZUŠ (individuálne vyučovanie) od 3. marca 2021, oznamujeme rodičom, že pri nástupe detí a žiakov do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza budú zajtra, 3. marca 2021, školy postupovať rovnako ako doteraz. To znamená, že v prevádzke budú tie školy a školské zariadenia, ktorých prevádzka bola obnovená rozhodnutím mesta Prievidza s účinnosťou od 22. februára 2021. Aktuálne platné informácie dostupné tu.

O prípadných zmenách budeme informovať.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri