Školské kolo SOČ v Obchodnej akadémii PrievidzaLorem ipsum dolor sit amet 25. 2. 2014 09:42

Dňa 24. februára 2014 sa uskutočnilo školské kolo SOČ v Obchodnej akadémii Prievidza. Práce, ktoré odborná porota vybrala, postupujú do obvodného kola SOČ, organizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom 14. marca 2014 v Partizánskom. Obvodné kolo organizuje Krajské centrum voľného času Trenčín.

„Práce, ktoré posielame v tomto roku do obvodného kola, majú dobrú úroveň a podľa odborov sú  rôznorodé. Metodika vyučovacej hodiny hry na fujare (Fujara) aj návod na zorganizovanie netradičného masového tanečného podujatia (tancujPD.eu), kde Vás naučia kalamajku či mazúrku.  S čičmanskými výšivkami  (Chránená dielňa SŔCKO) súperila technológia výroby aviváže (Sen – si).  Postupujúcim blahoželáme a prajeme v ďalších kolách veľa úspechov,“ povedala koordinátorka SOČ v skole K. Pekárová.

Postupujúce práce sú:

01 – Problematika voľného času
1.miesto: K. Tarabčíková, D. Šimurková, R. Púpava: tancujPD.eu (Deň Európy netradične/)
2.miesto: P. Maňko: Výstava húb

08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
1.miesto: N. Vrabcová, R. Púpava: Pád? Tak s nami (detský letný kemp)

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
1.miesto: P. Maňko, N. Grolmusová: Fujara

15 – Ekonomika a riadenie
1.miesto: P. Vajdová:  Sen – si
2.miesto: D. Šišková: Chránená dielňa - SŔCKO

Stanislav Malega, OA Prievidza

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri