Školské kluby zabávajú deti aj počas prázdninLorem ipsum dolor sit amet 5. 8. 2014 10:59

V prvom letnom mesiaci  niektoré deti zamestnaných rodičov zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza vytvorili  prázdninový kolektív v ZŠ, Ul. P. Dobšinského v Prievidzi, aby spoločne príjemne prežili prázdninové dni.

Rodičia prejavili záujem o túto službu, počet detí v letnom školskom klube detí sa pohyboval od 15 do 30 žiakov 1. – 4.ročníka. Deti pod vedením pedagogických zamestnancov školy robili pestré aktivity - čítali rozprávky a robili dramatizáciu, mávali tvorivé dielne s rôznym materiálom, kreslili na chodník, športovali, súťažili... Niekedy sa zahrali aj PC hry alebo sa zabávali s doplňovačkami  na interaktívnej tabuli. Občas len tak leňošili  a diskutovali s pani vychovávateľkami a pani učiteľkami o majstrovstvách sveta  vo futbale v Brazílii, či o „vychytenom“  vzore na prváčikovských peračníkoch.  Hravým spôsobom  si pripomenuli aj zdravý životný štýl – správnu výživu a pitie čistej vody či bezpečnosť  pri práci. Športový areál školy využívali každú možnú chvíľu, keď to dovoľovalo počasie. A najlepšie boli súťaže na veľkej žinenke v telocvični.  Prechádzku do mestského parku si tiež deti užili naplno.
Deťom aj rodičom sa to veľmi páčilo. Deti si našli kamarátov aj z iných škôl a sľúbili si, že o rok sa tu opäť stretnú.

V mesiaci august bude letné ŠKD v prevádzke v Základnej škole, Malonecpalská ul., Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri