Škôlkári sa vedia tešiť aj z jeseneLorem ipsum dolor sit amet 13. 11. 2013 07:39

Podujatie Tekvičkové kráľovstvo sa stalo každoročnou jesennou tradíciou MŠ na Ul. A. Mišúta v Prievidzi, ktoré pedagogickí zamestnanci organizujú a pripravujú pre deti v spolupráci s rodičmi.

Potešiteľné je, že pomocou šikovných rúk, fantázie a kreativity rodičov je výstavka čoraz bohatšia a nápaditejšia a tak sa nielen tekvičky zo záhrad ale aj iné jesenné plody  menia na rôzne rozprávkové postavičky. Súčasťou výstavy aj tento rok bola oslava 18-tich narodenín Lipky zdravej školy, ktorá rastie v školskom areáli.
Pani učiteľky zmotivovali deti zvieratkami žijúcimi v lese, ktoré sa pripravujú na zimu so zameraním na spoluprácu, priateľské vzťahy a vzájomnú pomoc. V závere poukázali aj na pomoc mesta Prievidza, ktoré do našej materskej školy zakúpilo na školský dvor 5 hracích prvkov a zabezpečilo opravu dvoch pieskovísk. Deti sa veľmi tešili a my zamestnanci materskej školy veľmi pekne ďakujeme.  

PaedDr. Silvia Bošnovičová
riaditeľka školy


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri