Situácia v Prievidzi je stále kritickáLorem ipsum dolor sit amet 16. 8. 2010 09:46
Rozhodnutím Krízového štábu mesta Prievidza zo dňa 16. augusta 2010 o 7. h trvá v meste Prievidza III. stupeň povodňovej aktivity. Situácia bola predpoludním čiastočne stabilizovaná, hladiny vodných tokov riek Handlovka a Nitra boli v normále. O 8. hodine boli sprejazdnené cestné komunikácie v meste a všetky cestné ťahy pre tranzitnú dopravu, priebežne pokračujú práce na odstraňovaní bremien, spadnutých stromov, strhnutých lávok, nánosov bahna z miestnych komunikácií.
Situácia v meste Prievidza je v súčasnosti pokojná. V priebehu dnešného dňa bude vyčíslený hrubý odhad škôd na majetku mesta a majetku obyvateľov.
Krízový štáb bude opakovane zasadať dnes, t.j. 16. augusta 2010 o 15. h, po ktorom budú poskytnuté ďalšie aktuálne informácie a kde budú prijaté ďalšie opatrenia. Mesto Prievidza do tejto chvíle nemá informáciu o nezvestných osobách a žiaden občan v súvislosti s povodňami nepožiadal mesto o evakuáciu.
Na čistení mesta a odstraňovaní škôd je nasadená všetka dostupná technika na území mesta. V niektorých častiach mesta zatiaľ nie je obnovená dodávka elektrickej energie a teplej úžitkovej vody, nie sú hlásené žiadne problémy s dodávkami pitnej vody a plynu.
Mesto Prievidza ďakuje Hasičskému a záchrannému zboru Prievidza, Záchranným zborom z Gabčíkova a Trenčína, Policajnému zboru v Prievidzi a všetkým zložkám záchranných zborov, ktoré sa zúčastnili na záchranných akciách v súvislosti s prívalovou vodou, ktorá mesto postihla.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri