Seminár k Technickej škôlkeLorem ipsum dolor sit amet 3. 12. 2015 07:57

Dňa 01.12.2015 sa uskutočnilo vzdelávanie učiteliek materských škôl k projektu firmy PREFA KOMPOZITY, a.s. Brno „ Technická škôlka“. Projekt je zameraný na rozvoj technického myslenia detí, ich tvorivosti a manuálnej zručnosti, ale aj komunikačných schopností. Obsah vzdelávania tvoria technické objekty z našej každodennej reality.

Vzdelávanie učiteliek MŠ sa uskutočnilo v dvoch fázach. Prvý seminár sa konal v Spojenej škole v Poprade, kde pani učiteľky absolvovali vzdelávanie v oblasti strojárenstva a elektrotechniky.  V poradí druhý seminár pre pedagógov z Popradu a Prievidze, ktorý zorganizoval Odbor školstva a starostlivosti o občana MsÚ v  priestoroch ZŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi, bol zameraný na oblasť stavebníctva.

Oba semináre lektorsky viedol Ing. L. Mihalovič, ktorý pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Vysokom učení technickom v Brne, v súčasnosti pracuje vo firme Prefa Kompozity, a.s. a je autorom uvedeného projektu.

Materská škola na Ul. P. Dobšinského je pod vedením jej riaditeľky K. Kanianskej zapojená do pilotného projektu Technickej škôlky od septembra 2015. Deti sa v technickej dielni MŠ oboznámili s pracovnými nástrojmi, ich použitím a spolu s pani učiteľkami MŠ, E. Vakulovou a J. Pauličkovou, pracovali na témach týkajúcich sa automobilizmu a letectva.

V rámci teoretickej časti technického vzdelávania deti absolvovali exkurzie do autoservisu, na železničnú stanicu a na letisko v Prievidzi. Výsledkom ich snaženia sú vlastné modely áut či lietadielok, s ktorými sa nielen radi hrajú, ale aj popýšia pred rodičmi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri