Sanitárny deň na prievidzskej plavárni25. 3. 2015 14:31

Už niekoľko rokov sú na prievidzskej plavárni známe sanitárne dni, ktoré sa konajú vždy v prvý pondelok v mesiaci. Vzhľadom na to, že v mesiaci apríl 2015 prvý pondelok vychádza na sviatok - Veľkonočný pondelok, bude sa sanitárny deň konať v náhradnom termíne, a to v utorok 7.4.2015.

Zamestnanci Technických služieb mesta Prievidza s.r.o. budú v tento deň realizovať komplexnú hygienu priestorov prievidzskej krytej plavárne tak, aby opäť otvorila svoje brány pre verejnosť v nasledujúci deň, v stredu 8.4.2015 v stanovenom režime.

Silvia Bakytová TSMPD


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri