Samosprávy pozývajú k spolupráci na tvorbe Akčného plánu rozvoja hornej Nitry12. 1. 2018 16:50

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková v spolupráci so Združením miest a obcí hornej Nitry v stredu 10. januára predstavila na pracovnom stretnutí zámer vytvorenia Akčného plánu rozvoja hornej Nitry. Vytvorenie dokumentu, ktorý z lokálnej úrovne navrhne konkrétne opatrenia pri očakávanej transformácii hospodárstva a určí ich priority, podporili aj Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov.

Vytvoriť akčný plán ako autonómnu iniciatívu zvnútra regiónu navrhol primátorke Kataríne Macháčkovej profesor Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity, ktorý je členom expertnej skupiny splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov. „Návrh na spoluprácu s pánom profesorom a jeho univerzitným tímom som veľmi rada prijala. Podarilo sa nám pre tento zámer získať aj podporu ďalšieho dôležitého partnera, ktorým je Združenie miest a obcí hornej Nitry. Ďakujem primátorom, starostkám a starostom z okresu Prievidza, že súhlasili, aby naše združenie zastrešilo aktivity pri tvorbe akčného plánu,“ uviedla primátorka.

Horná Nitra môže predvídať a plánovať

„Výhodou vášho regiónu oproti najmenej rozvinutým okresom je, že kým najmenej rozvinuté okresy už len reagujú na nejakú situáciu, ktorá sa zďaleka nepodobá situácii v tomto regióne, vy môžete predvídať, plánovať, tvoriť a byť pripravení,“ podporil myšlienku pracovať na akčnom pláne pre hornú Nitru Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Región vďaka spolupráci s jeho tímom expertov nadviaže na skúsenosti a najlepšiu prax z tvorby akčných plánov pre 15 okresov na Slovensku s vysokou mierou nezamestnanosti, ktorým vláda v súčasnosti venuje zvláštnu pozornosť.

ZMO HN vytvorí pracovnú sekciu

Predseda Združenia miest a obcí hornej Nitry Vojtech Čičmanec vyzdvihol, že sa prvý krát stretli pri diskusii o budúcnosti a očakávanej transformácii hospodárstva zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja, ministerstiev a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku spolu so zástupcami samospráv, štátnej správy, regionálnych zamestnávateľov, stredných škôl, odborových organizácií, mimovládnych organizácií a ďalších lokálnych aktérov. „ZMO HN sa dlhodobo venuje problematike rozvoja hornej Nitry v rôznych oblastiach života. Musíme začať riešiť v regióne to, čo nás spája a citlivo posudzovať problémy, na ktoré nemáme jednotný názor. Na hornej Nitre máme veľa múdrych a šikovných ľudí, pre ktorých musíme vytvoriť priestor, definovať zadanie nášho smerovania, ale hlavne vytvoriť jednotnú platformu názorov a verím, že budeme úspešní,“ dodal.

Rada združenia plánuje pôsobiť ako riadiaci orgán aktivít pri tvorbe plánu. Ako výkonný orgán plánuje zriadiť špeciálnu sekciu pre tvorbu akčného plánu. Do nej prizve aj zástupcov ďalších subjektov. Akčný plán bude analyzovať hospodársky, sociálny a environmentálny stav regiónu, zhodnotí jeho rozvojový potenciál a navrhne opatrenia, vrátane časového harmonogramu a stanovenia priorít.

Pozvanie do pracovných skupín

Analytické aj strategické časti akčného plánu sa budú tvoriť v rámci pracovných skupín. Prihlasovanie do nich bude otvorené do konca januára. Záujemcovia sa môžu prihlasovať na e-mailovej adrese akcnyplan@gmail.com. Združenie obrazne povedané pozýva na palubu všetkých, ktorí môžu pomôcť. Aktivita teda nie je uzavretá len pre samosprávy, či vybraný okruh pozvaných. Práve naopak, je otvorená všetkým, ktorí majú záujem participovať.

Pracovné skupiny sa budú venovať témam ako ekonomika, dopravná a technická infraštruktúra, energetika, sociálna infraštruktúra či cestovný ruch. Na webovej stránke www.prievidza.sk/akcnyplan sa budú uverejňovať všetky dostupné podklady, štúdie, stratégie a neskôr aj pracovné verzie dokumentov.

Baška: Pracovné miesta treba zachovať v regióne

Iniciatívu osobne podporil aj Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý zdôraznil, že bude robiť všetko preto, aby sa pracovné miesta zachovali v regióne hornej Nitry a ľudia neodchádzali z tohto regiónu za prácou do iných regiónov. „Chcem, aby sa pracovné miesta vytvárali tu, pretože najväčší úbytok obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja bol práve tu, v regióne hornej Nitry,“ povedal.

Za dôležitých partnerov v procese transformácie považuje regionálnych partnerov, predovšetkým Združenie miest a obcí hornej Nitry, vládu SR, príslušné ministerstvá a Európsku komisiu, ako i najväčších zamestnávateľov v regióne. Privítal by prizvať do spolupráce aj Združenie miest a obcí okresu Partizánske.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri