Rýchle prsty + múdra hlava = úspechLorem ipsum dolor sit amet 26. 2. 2015 08:37

Vďaka rýchlym prstom žiakov Obchodnej akadémie v Prievidzi sa opäť vo výsledkovej listine na popredných miestach objavili naši žiaci.

V Trenčíne sa 12. februára 2015 konala krajská súťaž „Spracovanie informácií na počítačoch“. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačným a technickým zabezpečením súťaže je poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania – ŠIOV. Dlhoročnú tradíciu súťaže dokazuje to, že tento rok sa konal už jej 49. ročník.
Súťažilo sa v dvoch súťažných disciplínach: „Písanie na počítači“ a „Wordprocessing“.
Naši žiaci obsadili vynikajúce miesta.
V súťažnej disciplíne „Wordprocessing“ obsadil 1. miesto v kraji Martin Suran.  Výborne sa umiestnili aj ďalší žiaci. 4. miesto  zhodne obsadili Dominika Zambojová  a Filip Štancel. Filip tak nadviazal na svoj úspech v súťažnej disciplíne – „Písanie na počítači“. Bol na 5. mieste v kraji s výkonom 343,1 čistých úderov za minútu. Výborné umiestnenie vo „Wordporcessingu“ mali aj žiačky Monika Hagarová - 6. miesto a Martina Kašparová – bola siedma v kraji.
Tieto výsledky nadviazali na predchádzajúce úspechy žiakov Obchodnej akadémie Prievidza a svedčia o úspešnom vyhľadávaní talentov na našej škole, ako aj  kvalitnej príprave študentov  v profesionálnom spracovaní textu a informácií na počítačoch pedagógmi školy.

Ing. Mária Medľová,
predseda PK odborných predmetov,
OA Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri