RÚVZ Prievidza upozorňuje na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v regióne5. 2. 2021 13:11

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach prosí občanov, aby počas nasledujúcich dní striktne dodržiavali platné nariadenia a nehľadali možnosti výnimiek vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v regióne a prítomnosť rýchlejšie sa šíriaceho vírusu COVID 19- britská mutácia.

Po stabilizácií epidemiologickej sa situácie bude možné povoliť vyučovací proces v školských zariadeniach.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri