Rozšírenie verejného osvetleniaLorem ipsum dolor sit amet 23. 11. 2012 12:28

V týchto dňoch začala mestská obchodná spoločnosť Unipa realizovať rozširovanie sústavy verejného osvetlenia na území mesta.

Na základe opakovaných a dlhodobých požiadaviek obyvateľov boli v rozpočte mesta schválené financie v objeme 10 000, oo € na rozšírenie verejného osvetlenia chodníkov v troch lokalitách – chodník pri námestí J.C.Hronského, chodník spájajúci ulice  T. Vansovej a Stavbárov a chodník medzi Ul. P. Dobšinského a poštou 6.

Vďaka tomu, že väčšinu prác realizujeme vlastnými kapacitami, podarí sa za tieto prostriedky vyhovieť aj ďalším požiadavkám a osvetlenie bude zrealizované nad rámec plánu  aj na sídlisku Kopanice medzi ulicami Hrabová, Rakytová a Clementisa a ulici Kláštorná pri Piaristickom kostole.

TV: Realizácia projektu

RTV Prievidza

Týmto projektom ide mesto rozšíriť sústavy verejného osvetlenia, čím docieli osvetlenie lokalít, ktoré doteraz osvetlené neboli.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri