Rozšírenie verejného osvetleniaLorem ipsum dolor sit amet 23. 11. 2012 12:28

V týchto dňoch začala mestská obchodná spoločnosť Unipa realizovať rozširovanie sústavy verejného osvetlenia na území mesta.

Na základe opakovaných a dlhodobých požiadaviek obyvateľov boli v rozpočte mesta schválené financie v objeme 10 000, oo € na rozšírenie verejného osvetlenia chodníkov v troch lokalitách – chodník pri námestí J.C.Hronského, chodník spájajúci ulice  T. Vansovej a Stavbárov a chodník medzi Ul. P. Dobšinského a poštou 6.

Vďaka tomu, že väčšinu prác realizujeme vlastnými kapacitami, podarí sa za tieto prostriedky vyhovieť aj ďalším požiadavkám a osvetlenie bude zrealizované nad rámec plánu  aj na sídlisku Kopanice medzi ulicami Hrabová, Rakytová a Clementisa a ulici Kláštorná pri Piaristickom kostole.

TV: Realizácia projektu

RTV Prievidza

Týmto projektom ide mesto rozšíriť sústavy verejného osvetlenia, čím docieli osvetlenie lokalít, ktoré doteraz osvetlené neboli.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri