Rozšírenie verejného osvetlenia v roku 201612. 12. 2016 14:16

V roku 2016 správca verejného osvetlenia realizoval rozšírenie siete verejného osvetlenia vo viacerých častiach Prievidze. Rozšírenie verejného osvetlenia bolo realizované na základe požiadaviek obyvateľov.

Osvetlenie bolo rozširované doplnením nových svetelných bodov. Rovnako v meste pribudli viaceré osvetlené priechody pre chodcov. Mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza ktorá je správcom osvetlenia, realizovala predmetné práce počas roka 2016. „Osvetlenie je často diskutovanou témou a ľudia často smerujú svoje požiadavky na jeho rozšírenie. Rozhodli sa preto vynaložiť finančné prostriedky na realizáciu viacerých požiadaviek obyvateľov,“ opísala dôvody primátorka mesta Katarína Macháčková. 

Osvetlenie bolo rozšírené v nasledovných častiach Prievidze:
- Sídlisko Kopanice na Ul. Koncová o 3 svetelné body vo výške 5500 eur.
- Centrum mesta v priestore medzi ulicami Bakalárska a Švéniho vo výške 5000.
- Vybudovanie osvetlenia na kruhovom objazde pri OD Kaufland vo výške 10 500 eur. V tomto prípade bola vynaložená finančná čiastka 500 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Rozširovaním siete osvetlenia, samospráva mesta taktiež rozširuje počet osvetlených priechodov pre chodcov. „Od tohto kroku si sľubujeme predovšetkým zvyšovanie bezpečnosti na cestách,“ uzavrela primátorka.

Osvetlenie priechodov pre chodcov bolo realizované:
- na Bojnickej ceste pri lekárni vo výške 5000 eur
- na Bojnickej ceste pri prevádzke Septima vo výške 5000 eur.
- na Ul. V. Clementisa pri prevádzke Severka vo výške 5000 eur.
- na Ul. Tolstého vo výške 8000 eur.

V rámci tohto balíka, mesto investovalo do rozšírenia verejného osvetlenia sumu 59 500 eur. V sume sú zahrnuté náklady aj na osvetlenie kostolov v mestských častiach Hradec, Veľká a Malá Lehôtka. Všetky ceny sú vrátane DPH.

RTV Prievidza:

 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri