Rozšírené parkovanie pred cintorínomLorem ipsum dolor sit amet 2. 11. 2016 10:49

Problém s parkovaním pred cintorínom na Mariánskej ulici pomôže riešiť rozšírená spevnená plocha. Práce na jej realizácii dokončila v týchto dňoch spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza (SMMP).

Spoločnosť SMMP dokončila v týchto dňoch realizáciu diela „Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne na Mariánskej ulici“. Úpravami terénu v priestore pred Domom smútku vzniklo jedenásť parkovacích miest. Súčasťou diela bolo vyhotovenie projektovej dokumentácie a vykonanie geodetických prác. Dielo spĺňa všetky platné technické normy.

Spevnené plochy budú prednostne využívané na parkovanie vozidiel počas konania pohrebov.

Práve počas pietnych aktov je kapacita parkoviska pred Domom smútku nedostačujúca.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri