Rozprávková telocvičňaLorem ipsum dolor sit amet 30. 11. 2017 08:56

Nevyužitý priestor v Materskej škole na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi sa akoby zázrakom zmenil na telocvičňu pre deti tejto materskej školy. Chcelo to len dobrý nápad, veľkú trpezlivosť a ochotných ľudí, bez ktorých by sa to nepodarilo.

Projekt vypracovala riaditeľka materskej školy Darina Pračková so zástupkyňou  Silviou Orlíkovou. Finančne ho podporili Nadácia Volkswagen Slovakia, Rodičovské združenie pri materskej škole, firma Wami a mesto Prievidza. Poďakovanie patrí aj mamičkám a oteckom detí, ktorých šikovné ruky pomáhali zrealizovať tento projekt.

Nová telocvičňa prešla celkovou vnútornou rekonštrukciou. Zateplili sa časti bývalých poškodených železných okien a dverí, vymenili hlavné dvere za plastové, steny pokryli nové omietky, farebné nátery a položil nový záťažový koberec.

Dňa 24.11.2017 bola telocvičňa slávnostným otvorením daná do užívania detí.Je vybavená  cvičebným zariadením. Deti môžu cvičiť na stacionárnych bicykloch, bežeckom páse,žinenkách, ribstoloch. Rozvíjať pohybové schopnosti budú pri hrách s loptami, krúžkami a inými telovýchovnými a rehabilitačnými pomôckami.Nenáročnými športovými aktivitami sa rozvíjajú pohybové schopností detí, zdravý telesný a duševný vývin,priateľské vzťahy a kolektívny duch.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri