Rozpis zberu separovaného odpaduLorem ipsum dolor sit amet 22. 1. 2013 08:44

V roku 2013 bude prebiehať zber separovaných zložiek komunálneho odpadu v IBV nasledovne:

Zberový okruh č. 1 (štvrtok)
Zber bude realizovaný v nasledovných dátumoch: 24. január, 21. február, 21. marec, 25. apríl, 30. máj, 27. jún, 25. júl, 29. august, 26. september, 24. október, 28. november, 26. december
Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Východná, Kukučínová , Podjavorinskej, Sitnianského, Vajanského, Veľkolehotská, Malolehotská, Nábrežie A. Kmeťa, Nábrežie J. Kalinčiaka, Nábrežie sv. Metoda, Nábrežie sv. Cyrila, J. Hollého, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec

Zberový okruh č. 2 (piatok)
Zber bude realizovaný v nasledovných dátumoch: 25. január, 22. február, 22. marec, 26. apríl, 31. máj, 28. jún, 26. júl, 30. august, 27. september, 25. október, 29. november, 27. december
Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Mlynská, Tkáčska, Obuvnícka, Súkennícka, Klampiarska, Garbiarska, L. Štúra, Sládkoviča, Duklianska, Bojnická, Priechodná, Zadná, Stredná, Úzka, Riečna, Letisková, Átriová, Š. Závodníka, J. G. Tajovského, R. Jašíka, Tenisová, J. Kollára, M. Milkina, J. Červeňa, I. Krasku, Májová, Ciglianska, Sebedražská, Tulipánová, Snežienková, Nezábudková, Klinčeková, Fialková, Astrová, Narcisová, Konvalinková, Nedožerská, Slnečná, Na záhumní, Pod horou, Veľkonecpalská, Poľná, Malonecpalská

Zberový okruh č. 3 (sobota)
Zber bude realizovaný v nasledovných dátumoch: 26. január, 23. február, 23. marec, 27. apríl, 1. jún, 29. jún, 27. júl, 31. august, 28. september, 26. október, 30. november, 28. december
Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Mariánska, Medzibriežková, Puškinova, Necpalská, Slančíkovej, Jánošíková, Kuzmányho, Odbojárov, Rovná, Bottova, Skrytá, J. Alexyho, K. Novackého, Koncová, J. Gramantíka, S. Mečiara, J. Záborského, M. Benku, Medveckej, Partizánska, C. Majerníka, Veterná, Prírodná, Včelárska, Hrnčiarska, Smreková, Rakytová, Lipová, Jedľová, Jaseňová, Hrabová, Bôrová, Buková, Dubová, Staničná, Železničiarska, Traťová, Kvetná, Krátka, Športová, Lúčna, T. Vansovej, Nová, Zdravotnícka, Vinohradnícka, Záhradnícka, Povstalecká, Stavbárov

Zberný dvor

Odpady, ktoré z dôvodu ich veľkosti nie je možné odhodiť do na to určených nádob, je možné odovzdať do zberného dvora pre Prievidzu na adrese TEZAS, spol. s r. o., Garážová 1, Prievidza. Telefonický kontakt Zelená linka 046/ 542 38 73, 046/ 542 22 20. Kontakt na MsÚ Prievidza 046/ 5179 625


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri