Rozospievaná Prievidza4. 5. 2014 18:15

Posledný aprílový víkend bola Prievidza plná spevu. Zboroví speváci od tých najmenších (Liberi Cantantes Minor - prípravný zbor, ZUŠ Ladislav Stančeka z Prievidze), cez detské zbory (Liberi Cantantes, Prievidza, Zvonky - Mníchovo Hradište, Iuventus, Gaude! zo ZUŠ Jablonec nad Nisou, Tanečno – hudobné štúdio S ZUŠ Zvolen) až po dospelých interpretov, ako boli Una Corda - komorný zmiešaný zbor z Dolného Kubína, Chrámový spevácky zbor Fraňa Madvu z Nitrianskeho Rudna, prievidzský spevokol Rozkvet a Spevácky zbor slovenských učiteľov.

Speváci pripravili sebe i divákom krásne hudobné zážitky. Otvárací koncert sa konal na pôde hlavného organizátora – v koncertnej sále ZUŠ Ladislav Stančeka v Prievidzi. Sakrálny koncert hostil Kostol Najsvätejšej Trojice – kostol piaristov a záverečný koncert Zbory zborom sa konal v KaSS Prievidza. Tam sa už k zborom pridal aj Školský orchester ZUŠ a pomohol k bravúrnemu záveru festivalu v podobe troch spoločných skladieb.

Primátorka Prievidze Katarína Macháčková, ktorá prevzala nad 12. ročníkom medzinárodného festivalu speváckych zborov PRIEVIDZA SPIEVA 2014 záštitu, v programovom bulletine uviedla: „Ako voda v rieke Nitre prešli dva roky od konania festivalu Prievidza spieva 2012.  S potešením konštatujem, že tradícia festivalu, na ktorom majú možnosť vzájomnej konfrontácie spevácke zbory rôznych druhov a žánrov, sa ďalej úspešne rozvíja. Festival dostal svoj oficiálny štatút a tak má jeho organizácia po rokoch už aj koncepčný základ. Prichádzate do Prievidze z okolia i zo vzdialenejších častí Slovenska a Českej republiky. Mesto Prievidza je známe svojou dlhoročnou tradíciou zborového spevu. Vyrástlo tu množstvo kvalitných zborových spevákov, ktorí v minulosti i dnes účinkujú vo významných zborových telesách na Slovensku i v zahraničí.

O umelecký rast sa v prievidzských zboroch postaralo množstvo zanietených pedagógov a dirigentov, ako boli Emil Liebenberger,  Jozef Búda, Slavomír Solárik, Jozef Figura, Magda Orlíková, Alfonz Poliak, Ján Drietomský, Anežka Balušínska či Ján Glos. Medzi dirigentmi školských zborov to boli Daniela Vojačeková, Eva Eliášová, Ester Selecká, Jozef Juppa, Eva Suchárová, Vanda Granecová a ďalší nadšenci. Je mojím osobným želaním, aby bol  festival Prievidza spieva 2014 impulzom pre opätovné oživenie záujmu o zborový spev v Prievidzi. Viacerí si úprimne želáme, aby na festivaloch v budúcich rokoch boli také počty zborov z okresu, ako tomu bolo v Prievidzi na okresných prehliadkach v rokoch 1978 – 1985, kedy sme mali množstvo vynikajúcich školských i mimoškolských zborov, medzi ktorými dominovali prievidzské detské zbory Úsmev a Prieboj.“

Umelecký riaditeľ festivalu doc. Štefan Sedlický spolu s členkami poroty konštatovali, že festival splnil svoj cieľ, pretože došlo k užitočnej konfrontácii umeleckej úrovne viacerých zborov. Medzi hosťami festivalu boli aj známe osobnosti hudobného života a zborového hnutia ako Alfonz Poliak, Slavomír Solárik, Anežka Balušínska a ďalší.

Hosť festivalu - Spevácky zbor slovenských učiteľov, potešil svojim vystúpením aj obyvateľov v Nitrianskom Pravne. Speváci sa po festivale lúčili s pozdravom: „Dovidenia na Prievidzi spieva 2016.“

Festival finančne podporilo mesto Prievidza ako hlavný organizátor a Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom grantového programu. Pomocnú ruku podali aj spoločnosti NESTLE Slovensko a Slovenské elektrárne, a.s.

- eda -


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri