Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov sa ruší



Lorem ipsum dolor sit amet 20. 3. 2020 15:31

Z dôvodu mimoriadnej situácie sa od 23.3.2020 ruší plánovaný zber veľkorozmerného odpadu cez veľkoobjemové kontajnery a zber biologicky rozložiteľných odpadov – konáre v Prievidzi. Zber bude realizovaný v náhradnom termíne, o ktorom budeme informovať.

Obyvateľov dôrazne žiadame, aby na obvyklých stanovištiach kontajnerov nevytvárali čierne skládky! Ďakujeme za pochopenie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri