Rozlúčka so školou plnou energie6. 7. 2017 13:07

Veľmi pôsobivý, dynamický i dojímavý záver školského roka si pripravila pre svojich žiakov, rodičov, učiteľov i hostí jedna zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza - ZŠ na Ul. energetikov.

Škola plná energie sa prejavila aj v tomto prípade.  Vyzdobený školský dvor bol prehliadkou sviatočne vyobliekaných žiakov, ale aj zvedavých rodičov, starých rodičov a mnohých rodinných príslušníkov.

Po príhovore riaditeľky školy Ivany Škrteľovej  a predsedu rady rodičovského združenia  Dalibora Bíra si prevzali z rúk riaditeľky školy ocenenia v podobe diplomov a kníh najlepší žiaci z jednotlivých tried od tých najmenších až po deviatakov. Osobitný program však pripravili dve triedy deviatakov, pre ktorých bol 30. jún posledným dňom na základnej škole.

So šarmom, s úsmevom, s hudbou, spevom, pohybom v rôznych štýloch a občas aj so slzou v oku predviedli deviataci krásny takmer hodinový program. Počasie prialo tomuto krásnemu programu a tak sa zo školského   dvora do tried pre koncoročné vysvedčenia odobrali žiaci s pocitom spolupatričnosti ku svojej škole. Zaželajme im, aby leto bolo skutočným časom oddychu a krásnych zážitkov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri