Rozlúčka so školou plná energieLorem ipsum dolor sit amet 4. 7. 2017 12:12

Veľmi pôsobivý, dynamický i dojímavý záver školského roka si pripravila pre svojich žiakov, rodičov, učiteľov i hostí jedna zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza - ZŠ na Ul. energetikov.

Škola plná energie sa prejavila aj v tomto prípade.  Vyzdobený školský dvor bol prehliadkou sviatočne
vyobliekaných žiakov, ale aj zvedavých rodičov, starých rodičov a mnohých rodinných príslušníkov.

Po príhovore riaditeľky školy Ivany Škrteľovej  a predsedu rady rodičovského združenia  Dalibora Bíra
si prevzali z rúk riaditeľky školy ocenenia v podobe diplomov a kníh
najlepší žiaci z jednotlivých tried od tých najmenších až po deviatakov.

Osobitný program však pripravili dve triedy deviatakov, pre ktorých bol 30. jún posledným dňom na základnej škole.
So šarmom, s úsmevom, s hudbou, spevom, pohybom v rôznych štýloch a občas aj so slzou v oku predviedli deviataci krásny takmer hodinový program.

Počasie prialo tomuto krásnemu programu a tak sa zo školského   dvora do tried pre koncoročné vysvedčenia odobrali žiaci s pocitom spolupatričnosti ku svojej škole.

Zaželajme im, aby leto bolo skutočným časom oddychu a krásnych zážitkov!


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri