Rokovanie MsZ v Prievidzi - 27. september 202128. 9. 2021 13:20

V pondelok 27.septembra 2021 boli na programe MsZ v Prievidzi viaceré body.

- Správa o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 2020/2021
- Koncepcia rozvoja športu v meste Prievidza na roky 2021 - 2031
- Informácia o pripravenom projekte s názvom „Udržateľná kultúra v meste Prievidza“
- Informácia k prevádzke elektrických kolobežiek v meste Prievidza (predstavenie novej služby)
- Majetkovoprávne veci
- Výročná správa akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., za obchodný rok 2020
- Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
- Interpelácie poslancov
- Diskusia poslancov
K niektorým bodom prinesieme samostatné články. Podrobné materiály nájdete TU. 
 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri