Rokovalo mestské zastupiteľstvo28. 9. 2020 14:59

V pondelok 28. septembra 2020 sa uskutočnilo 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.

Na septembrovom rokovaní MsZ zložil sľub nový poslanec Ing. Peter Paulík a do funkcie nastúpil ako náhradník za poslankyňu volebného obvodu č. II Renátu Úradníčkovú, ktorá sa svojho mandátu vzdala koncom augusta.

Na zasadnutí boli predložené správy o činnosti Rady mladých, o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza či o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza. Poslanci MsZ rokovali aj o doplnku k Štatútu mesta Prievidza, novom rokovacom poriadku MsZ i o doplnku internej smernice o zásadách odmeňovania poslancov MsZ.

V závere rokovania boli poslanci informovaní o zámeroch riešení zásobovania teplom pre mesto Prievidza po roku 2023 a o aktuálnej situácii v súvislosti s prípravou výstavby rýchlostnej cesty R2.

O niektorých bodoch prinesieme samostatné články.

Záznam rokovania:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri