Rokovalo mestské zastupiteľstvo - jún 20209. 6. 2020 09:22

V pondelok 8. júna 2020 sa uskutočnilo 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Júnové rokovanie MsZ prebiehalo už za fyzickej prítomnosti poslancov v rokovacej miestnosti v Dome kultúry na Ul. F. Madvu za dodržania preventívnych opatrení.

Zastupiteľstvo rokovalo o všeobecne záväzných nariadeniach, doplnkoch interných smerníc, inventarizácii majetku mesta i o návrhu záverečného účtu a I. zmene programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020. Program a materiály 5. zasadnutia MsZ nájdete TU.

Záznam rokovania:


O niektorých bodoch prinesieme samostatné články.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri