Rokovalo mestské zastupiteľstvo – apríl 201628. 4. 2016 13:14

Dňa 26. apríla zasadalo mestské zastupiteľstvo.

Zastupiteľstvo rokovalo o týchto bodoch:
Informácie o pripravených projektoch - apríl 2016    
Inventarizácia majetku za rok 2015    
Návrh Doplnku č.  2 k VZN č.  153/2014 o dočasnom parkovaní    
Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016    
Návrh I. zmeny rozpočtu ZpS  2016    
Návrh KaSS na vyradenie majetku    
Návrh VZN č. 3/2016 o určení výšky príspevkov    
Návrh VZN č. 4/2016 o sociálnych službách    
Návrh VZN  č. 5/2016 o odpadoch    
Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS    
Plán rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023)    
Správa KaSS za rok 2015    
Správa TSMPD za rok 2015    
Správa ZpS za rok 2015    
Žiadosť TSMPD o zvysenie základného imania    
Vyhodnotenie MsZ    
Záverečný účet mesta rok 2015    
Zoznam majetkoprávnych veci    
Bod rôzne    

RTV Prievidza:

O jednotlivých bodoch prinesieme samostatné články. Ďalšie rokovanie mestské zastupiteľstva sa uskutoční v 31. mája 2016.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri