Rok 2020 bez masových podujatí10. 6. 2020 09:26

Z dôvodu celosvetovej epidemiologickej situácie nebudú v roku 2020 v Prievidzi organizované viaceré kultúrno spoločenské podujatia. Medzi zrušené podujatie sa zaradí aj tradičný Banícky jarmok.

Okolnosti ktoré nútia prehodnotiť rozhodnutie neorganizovať verejné podujatia sú v tomto prípade opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) pri ohrození verejného zdravia, v zmysle ktorých je zakázané organizovať a usporadúvať hromadné podujatia  športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb až do odvolania.

Letné a jesenné jarmoky zrušené
S odvolaním sa na Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza oznamujeme záujemcom o predaj na príležitostných trhoch a ostatnej verejnosti, že príležitostné trhy tak, akú sú uvedené v predmetnom VZN a to konkrétne Prievidzské hody, ktoré sa mali konať v termíne od 15. do 16. augusta 2020 a Banícky jarmok, ktorý sa mal konať v termíne od 11. do 13. septembra 2020, sa konať nebudú. V prípade Baníckeho jarmoku bude zrušený aj sprievodný kultúrny program podujatia.

Rušia sa aj ďalšie podujatia
Z dôvodu opatrení ÚVZ SR budú zrušené aj ďalšie podujatia. Z hľadiska predpokladaného počtu návštevníkov na kultúrno spoločenskej akcii nad 1000 osôb sa ruší Vatra SNP a Letná čitáreň. Pri tradičnej čitárni nie je možné zabezpečiť pre deti činnosť v podmienkach, ktoré nateraz platia z pohľadu dodržiavania vzdialenosti medzi deťmi a dezinfekcie rekvizít a kníh pri tvorivých dielňach.

V prípade organizácie kultúrnych podujatí počas zimných mesiacov ešte nepadlo definitívne rozhodnutie. Organizátori jednotlivých podujatí budú verejnosť o podrobnostiach vopred informovať.

Všetky aktuálne informácie k uvoľňovaniu opatrení nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri