Rodáci, na ktorých sme právom hrdíLorem ipsum dolor sit amet 19. 5. 2016 08:04

V utorok 17.mája 2016 sa na mestskom cintoríne v Prievidzi konala druhá časť poslednej rozlúčky s docentkou Helenou Červeňovou, dcérou významného prievidzského rodáka a významného slovenského hudobného skladateľa profesora Ladislava Stančeka.

Doc. Helena Červeňová, PhD. väčšinu svojho života prežila v  Nitre , kde pôsobila ako hudobný pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa. Preto sa prvá časť poslednej rozlúčky s ňou konala v pondelok 16. mája 2016 v dome smútku na nitrianskom mestskom cintoríne. Sem sa s ňou prišli rozlúčiť kolegovia z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, známi a širší okruh príbuzných. Zosnulá si želela spočinúť v hrobe pri svojich rodičoch a preto sa druhá časť pohrebu konala na prievidzskom mestskom cintoríne. Poslednej rozlúčky v Prievidzi sa okrem najužšieho kruhu rodiny zúčastnili aj zástupcovia mesta -   predsedníčka Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi Helena Dadíková, poslanci MsZ Mgr. Peter Krško a Ing. Ľuboš Jelačič a zástupcovia ZUŠ Ladislava Stančeka.

 

Docentka Helena Červeňová bola uložená do hrobu vedľa svojho otca profesora Ladislava Stančeka paradoxne na druhý deň po tom, ako sa v obradnej sieni mesta Prievidza konalo slávnostné uvedenie na knižný trh monografie venovanej Ladislavovi Stančekovi. Udalosti sa zúčastnil aj jej autor významný slovenský vysokoškolský pedagóg a hudobný vedec  profesor Alexander Melicher.  Vzácneho hosťa prijala  primátorka JUDr. Katarína Macháčková za účasti  poslancov MsZ, vedenia ZUŠ Ladislava Stančeka, zástupcov kultúrnych inštitúcií pôsobiacich na území mesta a masmédií. O hudobný program z dielne nášho rodáka Ladislava Stančeka sa postarali pedagógovia a žiaci ZUŠ Ladislava Stančeka.
-pk-


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri