Ročné štatistiky obradov na stredisku pietnych služieb1. 2. 2016 11:38

Začiatkom tohto roka sumarizovalo stredisko pietnych služieb mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. “) svoju činnosť za rok 2015. Ponúkame základný prehľad.

Stredisko pietnych služieb zaznamenalo za predchádzajúci rok 364 obradov, z toho sa vykonalo 156 pochovaní do zeme, 207 kremácií a 5 rozptylov. Osem kremácií prebehlo bez obradu. V minulom roku prevládali cirkevné obrady nad občianskymi obradmi, keďže cirkevných obradov sa uskutočnilo 252 a občianskych 138. Pri viacerých obradoch poslednej rozlúčky si pozostalí vybrali kombináciu cirkevného a občianskeho obradu. Samotné pietne služby TSMPD s.r.o. vykonali 202 obradov.
           
Časť z obradov sa vykonala aj na cintorínoch v prímestských častiach a na znovuotvorenom cintoríne v Necpaloch. Vo Veľkej Lehôtke sa uskutočnilo 11 obradov, v Malej Lehôtke 3 obrady, v Hradci 7 obradov a v Necpaloch 2 obrady.

V roku 2015 bolo uzatvorených 712 zmlúv na hrobové a urnové miesta, z toho 76 zmlúv na nové urnové a hrobové miesta. Až 117 zmlúv bolo uzatvorených z celkového počtu na obnovené nájmy hrobových miest na cintoríne v Necpaloch.

V roku 2016 sa zamestnanci pietnych služieb TSMPD s.r.o chystajú opäť upozorňovať nájomcov hrobových miest , ktorým uplynula 10-ročná lehota nájmu na úhrady ďalšieho nájomného, teda sa bude jednať o opakované výzvy neplatičom.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri