Róbert Bezák čestným občanom PrievidzeLorem ipsum dolor sit amet 14. 10. 2013 12:01

V piatok 11. októbra 2013 zaplnili obradnú miestnosť mesta Prievidza pozvaní hostia a rodinní priatelia, aby boli za početnej účasti celoslovenských i regionálnych médií svedkami odovzdania čestného občianstva mesta Prievidza J. E. Mons. ThLic. Róbertovi Bezákovi, CSsR.

Najvyššie ocenenie bolo arcibiskupovi udelené za šírenie aktuálneho kresťanského posolstva ľudí dobrej vôle bez rozdielu vyznania a šírenie dobrého mena mesta Prievidza na Slovensku i v zahraničí. Na obrade boli prítomní rodičia oceneného Gabriela a Jozef Bezákovci i poslanec NR SR Radoslav Procházka.

Odovzdávanie ocenenia sa uskutočnilo aj za účasti niekoľko stoviek Prievidžanov, prostredníctvom zvukového prenosu. Mesto Prievidza je hrdé na to, že takýto muž bol časť svojho života jeho súčasťou a že v tomto meste stále žijú jeho vzácni rodičia. „Tam, kde sme vyrástli, dostali sme základy pre ďalší život a väčšinu toho, čo sme si priniesli do života, sme získali práve na miestach, kde máme svoje korene,“ zdôraznila primátorka.

Arcibiskup Mons. R. Bezák ako najmladší slovenský arcibiskup realizoval po svojom nástupe do pastoračného riadenia Trnavskej diecézy, v súlade s odkazom II. Vatikánskeho koncilu a napĺňaním vízie otvorenej Cirkvi, niekoľko progresívnych projektov, napríklad zriadil centrá pomoci človeku za účelom poskytovania pomoci sociálne slabším ľuďom a ľuďom bez domova; zaviedol pravidelnú hodinu s arcibiskupom za účelom neformálneho kontaktu s veriacimi alebo otvoril priestory budovy arcibiskupského úradu pre verejnosť. Takisto vytvoril podmienky pre činnosť Kolégia Antona Neuwirtha, ktoré sa zaoberá vzdelávaním mladých ľudí s orientáciou na kresťanské kultúrne dedičstvo, zriadil arcidiecéznu internetovú televíziu; priniesol na Slovensko podujatie „Noc kostolov“ a zaviedol opatrenia na transparentné spravovanie majetku arcidiecézy.

TIP: Stručný životopis Róberta Bezáka


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri