Roadshow Moderný učiteľ v Prievidzi28. 10. 2013 08:18

Nezisková organizácia Indícia pripravila už 9. ročník úspešného podujatia s názvom Roadshow Moderný učiteľ. Počas dvoch týždňov, od 11. do 15. a od 25. do 29. novembra 2013 navštívi jednodňový program plný inšpirácie a noviniek postupne až 10 slovenských miest. Konkrétnymi zastávkami Roadshow Moderný učiteľ 2013 budú: Prievidza, Lučenec, Trebišov, Košice, Ružomberok, Bratislava, Trenčín, Trstená, Banská Bystrica a Hurbanovo.

Roadshow Moderný učiteľ vytvára priestor na prezentáciu a diskusiu o tom, ako má dnes vyzerať škola pripravujúca žiakov na život v 21. storočí. Zámerom organizátorov je učiteľov inšpirovať, motivovať a podporiť vzájomné zdieľanie nových metód a aktivít, ktoré im pomáhajú lepšie vzdelávať svojich žiakov. Program bude venovaný významu spravodlivého hodnotenia žiakov, inovatívnej forme výučby matematiky podľa prof. Hejného, spolupráci škôl s rodičmi, internetovým rizikám a kyberšikane, ale napr. aj nespojitému písmu Comenia Script. Do programu prispejú svojimi skúsenosťami aj lokálni učitelia v rámci prezentácie príkladov dobrej praxe.

Účasť na Roadshow Moderný učiteľ je pre učiteľov bezplatná, avšak je podmienená registráciou prostredníctvom on-line prihlasovania na webovej stránke Indície. Otázky možno posielať na roadshow@indicia.sk.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri