RKC poďakovanie za poskytnutú dotáciu19. 8. 2019 12:59

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krista Kráľa Prievidza – Veľká Lehôtka týmto ďakuje mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu v celkovej výške 700 eur.

Celková výška dotácie z rozpočtu mesta bola použitá na organizovanie Detského kresťanského tábora.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri