Režim cintorínov v Prievidzi a pohrebné obrady25. 11. 2021 07:22

Upozornenie na opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID – 19   3. stupeň ohrozenia = čierny okres.

Od pondelka 22.11.2021 majú osoby prítomné  v interiéroch ( teda aj obradných sieňach domov smútku) povinnosť mať respirátor.

Podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 258, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí uverejnené vo Vestníku vlády Slovenskej republiky *Ročník 21* dňa 18.11.2021 je povolená účasť maximálne 6 osôb, pre obrady v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia aj iným osobám ako osobám v režime OTP.

Pri obradoch sa vedú zoznamy s čestným prehlásením účastníkov o bezinfekčnosti s menom, priezviskom a telefónnym kontaktom.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri