Rezidentskú parkovaciu kartu – návšteva vybavíte online16. 6. 2021 14:25

Od mája tohto roku je možné vybaviť online aj Rezidentskú parkovaciu kartu - návšteva.

Okrem klasických rezidentských parkovacích kariet je po novom možné elektronicky vybaviť aj parkovacie karty pre návštevy. Žiadateľ môže požiadať o vydanie parkovacej karty jednoducho, rýchlo z pohodlia domu prostredníctvom webového rozhrania www.parkovanieprievidza.sk .

Rezidentská karta - návšteva má platnosť sedem kalendárnych dní, stojí šesť eur. Umožňuje parkovanie pre obyvateľov s trvalým pobytom v CMPZ v regulovanej zóne bez ďalších poplatkov v pracovných dňoch (pondelok - piatok) v čase regulácie od 7:00 do 16:00. Vlastník tejto rezidenskej karty môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri