Revitalizácia mestského parku v Prievidzi25. 6. 2014 13:29

V týchto dňoch bol dokončený projekt Revitalizácie Mestského parku , ktorého cieľom bolo zatraktívniť prostredie v parku a zlepšiť tak možnosti aktívneho trávenia voľného času pre všetky skupiny obyvateľov a návštevníkov mesta.

Spolu s partnermi projektu: MO Slovenského rybárskeho zväzu v Prievidzi, Mladý ochranár prírody, o.z,, zamestnancami Enel-u a členom  Slovenského skautingu  14. zboru Prievidza sa nám podarilo vytvoriť bezpečné a príjemné priestranstvo, kde sa bude môcť celoročne stretávať miestna komunita. Partneri projektu nám ako dobrovoľníci pomáhali už počas jarných mesiacov pri čistení brehov rieky Nitry a jazierka, čistení chodníkov od nánosov bahna, oprave poškodených lavičiek, oprave vpuste a výpuste jazierka, pri zmlaďovaní drevín, opilovaní starých konárov a pri odstraňovaní náletových drevín.


Záverečnou  aktivitou projektu bolo vytvorenie oddychovej zóny. Zámerom  prác bola revitalizácia časti jestvujúceho Mestského parku  vytvorením parkovej oddychovej zóny pre aktívny oddych obyvateľov mesta. Nevyužitú rovinatú trávnatú plochu, vymedzenú riekou Nitra a jestvujúcim komunikačným systémom pre chodcov a cyklistov  mesto zmenilo na funkčnú plochu  vybudovaním ohnísk s lavičkami a stolmi, čím vzniklo estetické a bezpečné miesto oddychu.

V oddychovej zóne boli osadené 3 sety drobného mobiliáru tvoreného ohniskami s lavičkami okolo ohniska , sedením so stolom a  dvomi lavicami a informačnou tabuľou. Všetky prvky sú prírodného charakteru, z hrubého opracovaného guľatinového smrekového dreva, povrchovo upraveného impregnáciou a nátermi. Ohnisko je kruhové z kameňa, murované, mierne zapustené do zeme so spevnenou plochou zo štrku okolo ohniska. Okolo ohniska v spevnenej ploche bude vytvorené sedenie pozostávajúce zo 4 ks drevených pníkov hlboko osadených, aby bolo sedenie bezpečné.

Projekt: „Revitalizácia  Mestského parku bol realizovaný vďaka Nadačnému fondu Slovenských elektrární  v Nadácii Pontis.

 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri