Respirátory FFP2 doručí mesto Prievidza aj obyvateľom nad 62 rokov4. 3. 2021 11:11

Samospráva pokračuje v zabezpečovaní ochranných pomôcok pre svojich obyvateľov.

Minulý mesiac mesto Prievidza distribuovalo respirátory FFP2 obyvateľom nad 65 rokov. Od stredy 3. marca 2021 prebieha doručovanie 2 kusov respirátorov FFP2 aj pre všetkých občanov s trvalým pobytom v meste Prievidza vo veku 62 až 65 rokov. Tieto účinné ochranné pomôcky doručíme celkovo 2 205 obyvateľom. Cieľom samosprávy je pomôcť k ochrane tej najzraniteľnejšej skupiny obyvateľov mesta v boji s koronavírusom.

Postupne budú respirátory distribuované do schránok v jednotlivých častiach mesta prostredníctvom zamestnancov mestského úradu, opatrovateliek a poslancov MsZ v Prievidzi do nedele 14. marca 2021.

Odporúčame, aby ste respirátor využívali účelne, teda najmä v interiéroch, kde sa zdržiava viac ľudí (zdravotné strediská, lekárne, obchody, pošta).


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri