Relaxačná zóna poskytne estetický voľnočasový priestorLorem ipsum dolor sit amet 24. 10. 2014 08:05

Relaxačný areál s oddychovou zónou a funkčným priestorom pre aktívne využitie voľného času detí otvorila v októbri Harmónia, n.o. Prievidza. Detské ihrisko vzniklo aj za finančnej podpory sponzorov a mesta Prievidza.

Pred rokom dostala neziskovka Harmónia v Prievidzi, ktorá prevádzkuje Útulok pre bezprístrešných a Zariadenie núdzového bývania od mesta do užívania pozemok za oboma zariadeniami. Bolo to rumovisko s nevyužívaným koľajiskom neslúžiace k ničomu. Dnes je z neho estetická a vysoko funkčná relaxačná zóna s plochou určenou deťom i dospelým. Po takmer ročnej práci klientov a vedenia organizácie v októbri oficiálne otvorili tento priestor aj za prítomnosti primátorky mesta Kataríny Macháčkovej, poslancov, vedúcej Odboru školstva a starostlivosti o občana Vlasty Miklasovej a ďalších vedúcich  zariadení sociálnych služieb, ich pracovníkov, médií a samozrejme domácich ubytovaných.
Primátorka sa poďakovala obyvateľom za zmysluplnú prácu, vďaka ktorej z nefunkčnej plochy vznikol krásny estetický priestor v podobe japonskej záhrady a bezpečného detského ihriska. Spoločne s poslancami a vedením Harmónie vyzdvihli predovšetkým aktivitu správcu útulku Martina Čmika a záhradníka Juraja Drozda, ktorý celý areál aj navrhol. Prítomní si tiež pozreli výstavku vytvorenú z výrobkov, ktoré klienti vytvorili v rámci pracovnej terapie s Emíliou Čavojskou.

Práca klientov však týmito aktivitami neskončila. Pokračujú na obnove a zveľadení ďalších objektov a priestorov. Už dnes sa predovšetkým František Pech venuje obnove fasády, pokračujú práce  na predzáhradkách, pripravuje sa rekonštrukcia chodníkov.
Keďže i prostredie formuje osobnosť, aj takýmto spôsobom Harmónia pomáha svojim klientom zaradiť sa späť do bežného života.
Jej vedenie ďakuje za finančnú pomoc Slovenským elektrárňam, a. s. - člen skupiny Enel, Kauflandu Bratislava, poďakovanie patrí tiež spoločnosti ILJIN Slovakia, s. r. o., KPMG Slovensko, s. r. o., Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. Bratislava, darcom 2% daní, osobitne mestu Prievidza, ktoré prispelo sumou 200 € na zakúpenie herných prvkov. Zabudnúť nesmieme ani na partnerov poskytujúcich pravidelnú či nepravidelnú materiálnu pomoc ako  Orange Slovensko, a. s.,  Nestlé Slovensko, s. r. o. – závod Carpathia, pekáreň Samuel Urminský, Porfix – pórobetón, a. s. Zemianske Kostoľany.  Veríme, že aj v budúcnosti títo partneri budú otvorení zmysluplnej spolupráci.
(kv)


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri