Relácia na 29. týždeň19. 7. 2012 08:48

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 29. týždňa.

- Oznamujeme Vám, že od: 6. 8. 2012 8:00:00 do: 6. 8. 2012 13:00:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej opravy elektrického zariadenia. Bez elektrickej energie budú v Prievidzi na Ciglianskej ulici Sociálne byty, OSP, KAVIS, COOP Jednota, Lehotská cesta, Slovasfalt, ZSR, ul. Nábrežie A. Kmeťa vrátané SOS Obchodu, LK Connsulting, SZZ (Slovenský záhradkársky zväz) Vrchy a cesta pod Banskou.

- Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Prievidza oznamuje svojim zmluvným odberateľom a občanom mesta Prievidza termín plánovanej odstávky na opravu, údržbu a revíziu Tepelného napájača  SE ENO – Prievidza. Odstávka bude v trvaní štyroch dní a to: 30. júla  - 02.  augusta 2012. V uvedenom čase bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody zo všetkých výmenníkových staníc a primárneho rozvodu PTH, a.s.

- Verejnosť pozývame priamo na Námestie slobody kde sa bude konať v piatok 20. júla 2012 od 18.00 h Annabál so skupinou Black band. O predaj občerstvenia postarané.

- Štvrtý ročník Zombie Walk Prievidza  je tu. Podujatie sa bude konať v sobotu 21. júla. Registrácia účastníkov prebehne na Námestí slobody  od 15.00 – 16.45 h. Štart pochodu je naplánovaný o 17.00 h na Námestí slobody a prejde k SC Korzo. Ľudia bez ohľadu na vek, prezlečení v najrôznejších Zombie kostýmoch budú pochodovať mestom a jesť všetko čo sa im postaví do cesty. Pridať sa môžeš aj Ty!

- Mestská knižnica M. Mišíka ponúka pre detských čitateľov - žiakov základných škôl možnosť bezplatne sa zapísať za čitateľov.  Bezplatný zápis prebieha počas mesiacov júl a august vo všetkých troch pobočkách Mestskej knižnice, na Sídlisku Kopanice, Zapotôčky a v Dome kultúry.

- Nakoľko sa dňom 1. júla spustilo spoplatnenie parkovania v centre mesta Prievidza, opäť dávame do povedomia  možnosť zakúpenia rezidentných parkovacích kariet. Rezidenti, ktorí žijú v centrálnej parkovacej zóne mesta, si stále môžu zakúpiť parkovacie karty v Turisticko informačnej kancelárii, ktorá sa nachádza v budove Mestského domu na Námestí slobody.

- Nezisková organizácia Spokojnosť vykonáva zber ošatenia v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 17.00 h  v nízkoprahovom dennom centre na Ciglianskej ceste 8 v Prievidzi.

Viac informácií získate na www.prievidza.sk, prípadne prostredníctvom e-mailu na info@prievidza.sk.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri