Relácia mestského rozhlasu na ôsmy týždeň23. 2. 2012 14:31

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas ôsmeho týždňa.

Obyvateľov volebného obvodu č. 1 z častí Staré mesto, Dlhá ulica a Piesky srdečne pozývame na Stretnutie obyvateľov s primátorkou mesta za účasti poslancov mestského zastupiteľstva a pracovníkov mestského úradu. Stretnutie sa koná v pondelok, 5. marca 2012, o 17:00 v základnej škole na Rastislavovej ulici.

Mesto Prievidza vyzýva obyvateľov, aby si splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti voči mestu. Od marca 2012 bude mesto zverejňovať zoznamy neplatičov na svojej internetovej stránke. Zverejňované budú zoznamy neplatičov k 31. decembru 2011 bez rozdielu dĺžky trvania nedoplatku na dani z nehnuteľností, poplatkov za komunálny odpad a poplatkov za psa.

Spoločnosť Unipa oznamujeme verejnosti, že v dňoch 27. až 29. februára 2012 bude plaváreň uzatvorená, z dôvodu výmeny vody v bazéne. Plaváreň bude pre verejnosť opäť otvorená od 1. marca 2012.

Aj počas jarných prázdnin bude v rámci verejného korčuľovania ľadová plocha zimného štadiónu v Prievidzi k dispozícii verejnosti. Verejné korčuľovanie bude každý deň od pondelka do nedele v popoludňajších hodinách, podľa rozpisu ktorý je dostupný na stránke www.prievidza.sk.

Viac informácií získate na www.prievidza.sk, prípadne prostredníctvom e-mailu na info@prievidza.sk.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri