Relácia mestského rozhlasu na deviaty týždeň



1. 3. 2012 07:43

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas deviateho týždňa.

- Vyzývame obyvateľov, aby si  voči mestu Prievidza   splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti. Od marca 2012 bude mesto na svojej internetovej stránke zverejňovať zoznamy neplatičov. Zverejňované budú zoznamy neplatičov k 31. decembru 2011 bez rozdielu dĺžky trvania nedoplatku na dani z nehnuteľností, poplatkov za komunálny odpad a poplatkov za psa.

- Obyvateľov volebného obvodu č. 1 z častí Staré mesto, Dlhá ulica a Piesky srdečne pozývame na stretnutie s primátorkou mesta za účasti poslancov mestského zastupiteľstva a pracovníkov mestského úradu. Stretnutie sa bude konať v pondelok 5. marca 2012 o 17:00 hodine v Základnej škole na Rastislavovej ulici.

- Jubilejný piaty ročník festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet sa uskutoční  12.-17. 2012 marca v Dome kultúry v Prievidzi. Festival  organizuje občianske združenie Berkat v spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození. Podujatie ponúkne  podnetné filmy, zaujímavých hostí a výstavy. Program a viac informácií nájdete na www.jedensvet.prievidza.net.

Viac informácií získate na www.prievidza.sk, prípadne prostredníctvom e-mailu na info@prievidza.sk.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri