Relácia mestského rozhlasu na 6. týždeň9. 2. 2012 09:27

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas šiesteho týždňa v mesiaci február.

-Slovenský Červený kríž v Prievidzi oznamuje, že dňa 22. februára sa bude v zasadačke mestského úradu v Prievidzi konať odber krvi. Odberu sa môže zúčastniť každý, kto dovŕšil vek 18 rokov a spĺňa zdravotné podmienky dobrovoľného darcu krvi.

 

-Mesto Prievidza vyzýva   obyvateľov,   aby si splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti voči mestu. Od marca 2012 bude mesto zverejňovať zoznamy neplatičov na svojej internetovej stránke. Zverejňované budú zoznamy neplatičov ku  31. decembra 2011 bez rozdielu dĺžky trvania nedoplatku na dani z nehnuteľností, poplatkov za komunálny odpad a poplatkov za psa.

-Upozorňujeme obyvateľov, že v zmysle platnej legislatívy uskutoční mesto Prievidza skúšku sirény prostredníctvom hlásičov mestského rozhlasu. Skúška bude realizovaná piatok 10. februára 2012 o 12.00 h dvojminútovým nepretržitým tónom.

 

-Upozorňujeme obyvateľom, že  piatok 24. februára 2012 od 7.00 do 8.00 hodiny bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej revízie elektrického zariadenia. Bez elektrickej energie budú spoločnosti KOVOSPOL Group, spol. s  r.o., PTH, a.s., B.P.B. spol. s  r.o.    a Prievidza Invest, s.r.o.

 

-Nezisková organizácia Spokojnosť vykonáva zber ošatenia v pracovných dňoch v čase od 9. do 17 h v nízko prahovom dennom centre na Ciglianskej ceste 8 v Prievidzi. 

 

-Nezisková organizácia Spokojnosť v spolupráci s obchodným domom Korzo pozýva širokú verejnosť na štvrtý ročník zábavného popoludnia pod názvom Karneval na ľade. Karneval sa   bude konať v sobotu 18. februára o 14.00 h  na klzisku pred Obchodným centrom Korzo. V prípade nepriaznivého počasia sa karneval bude konať v priestoroch Obchodného centra Korzo.

 

-Ateliér Ars Preuge   pozýva  verejnosť na koncert prievidzskej hudobnej skupiny The Novadreams. Koncert  sa uskutoční  piatok 17. februára 2012 o 20.00 h. Bližšie informácie získate na internetovej stránke www.arspreuge.sk, alebo priamo v ateliéri na Ulici Matice

 

Viac informácií na info@prievidza.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri