Relácia mestského rozhlasu na 5. týždeň1. 2. 2012 08:45

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas piateho týždňa v mesiaci február.

- Mesto Prievidza vyzýva   obyvateľov,   aby si splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti voči mestu. Od marca 2012 bude mesto zverejňovať zoznamy neplatičov na svojej internetovej stránke. Zverejňované budú zoznamy neplatičov ku  31. decembra 2011 bez rozdielu dĺžky trvania nedoplatku na dani z nehnuteľností, poplatkov za komunálny odpad a poplatkov za psa.

 

- Upozorňujeme obyvateľom, že  piatok 24. februára 2012 od 7.00 do 8.00 hodiny bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej revízie elektrického zariadenia. Bez elektrickej energie budú spoločnosti KOVOSPOL Group, spol. s  r.o., PTH, a.s., B.P.B. spol. s  r.o.    a Prievidza Invest, s.r.o.

 

- Slovenský Červený kríž v Prievidzi otvára  23. januára   2012 opatrovateľský kurz. Kurz  potrvá do 24. februára t.r. Slovenský Červený kríž ponúka aj výučbu nemeckého jazyka. Bližšie informácie získate na adrese Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza.

 

- Nezisková organizácia Spokojnosť vykonáva zber ošatenia v pracovných dňoch v čase od 9. do 17 h v nízko prahovom dennom centre na Ciglianskej ceste 8 v Prievidzi. 

 

- Nezisková organizácia Spokojnosť v spolupráci s obchodným domom Korzo pozýva širokú verejnosť na štvrtý ročník zábavného popoludnia pod názvom Karneval na ľade. Karneval sa   bude konať v sobotu 18. februára o 14.00 h  na klzisku pred Obchodným centrom Korzo. V prípade nepriaznivého počasia sa karneval bude konať v priestoroch Obchodného centra Korzo.

 

- Ateliér Ars Preuge   pozýva  verejnosť na koncert prievidzskej hudobnej skupiny The Novadreams. Koncert  sa uskutoční  piatok 17. februára 2012 o 20.00 h. Bližšie informácie získate na internetovej stránke www.arspreuge.sk, alebo priamo v ateliéri na Ulici Matice slovenskej 14 v Prievidzi.

.

 

.

Viac informácií na info@prievidza.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri