Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň25. 11. 2021 07:58

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

-Vláda SR na svojom zasadnutí vyhlásila na celom území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorý začal platiť od dnes, t.j. od 25. novembra 2021. Súčasne schválila zákaz vychádzania, ktorý platí každý deň od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Výnimky zo zákazu vychádzania sú uvedené v uznesení vlády SR, ktoré je dostupné aj na internetovej stránke mesta Prievidza.  Chráňme si zdravie.

-Mesto Prievidza oznamuje obyvateľom, že vývoz hnedých nádob na biologicky rozložiteľný odpad pri rodinných domoch bude realizovaný aj v mesiacoch november a december.

-Počas celého novembra majú obyvatelia mesta možnosť hlasovať za projekty z participatívneho rozpočtu. V rámci jedného hlasovacieho lístka môžete hlasovať za 3 až 5 projektov, ktoré považujete za dôležité či zaujímavé, a žiadate o ich financovanie z Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu. Informácie o projektoch ako aj hlasovacie lístky nájdete na internetovej stránke mesta Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri