Relácia mestského rozhlasu na 44. týždeň29. 10. 2020 16:33

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 44. týždni.

Plošné testovanie na Covid-19 sa uskutoční v sobotu 31. októbra a v nedeľu 1. novembra v čase od 7.00 h do 21.30 h. Prosíme obyvateľov, aby uprednostnili odberné miesta čo najbližšie k svojmu bydlisku. Obyvatelia mesta Prievidza môžu podstúpiť dobrovoľné testovanie na Covid-19 v jednom z nasledujúcich miest:
ZŠ s MŠ, Malonecpalská
ZŠ Rastislavova
Ciglianska cesta
Gymnázium V.B.N., Ul. Matice slovenskej
ZŠ Ul. P. J. Šafárika
Dom kultúry v Prievidzi, Ul. F. Madvu
ZŠ S. Chalupku
SOŠ T. Vansovej Prievidza, Lúčna
Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu
ZŠ s MŠ Ul. Dobšinského
SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka
Športová hala, Bojnická cesta
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka
CVČ Spektrum Ul. K. Novackého
ZŠ Ul. energetikov
Dom kultúry Veľká Lehôtka,
Dom kultúry Malá Lehôtka,
Dom kultúry Hradec ,
Parkovisko za Rozvojom, Dlhá ul. 1 - Drive-in odberové miesto na parkovisku
Parkovisko pred OC Korzo - Drive-in odberové miesto na parkovisku
 
V meste Prievidza nebude testovanie realizované podľa abecedného poradia. Všetky informácie nájdete TU.
 
Vzhľadom na uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 678 zo dňa 22. 10. 2020  o obmedzení pohybu  a v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu oznamujeme verejnosti, že od 28.10. 2020 až do odvolania je MsÚ v Prievidzi pre verejnosť uzatvorený. Zamestnanci MsÚ naďalej pracujú a vykonávajú pracovnú činnosť. Vaše požiadavky budú zamestnancami kancelárií riadne riešené a vybavované, prednostne telefonicky, prostredníctvom pošty a  e-mailom.
 
Oznamujeme verejnosti, že v mesiaci november bude naďalej prebiehať vývoz hnedých nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov s frekvenciu vývozu 1x týždenne.
 
Oznamujeme občanom mesta, že z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu bude Zberný dvor na Garážovej ulici 1 zatvorený od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra 2020. Z toho dôvodu sa nevydáva ani kompost a ani sa neodovzdáva akýkoľvek odpad v Zbernom dvore.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri