Relácia mestského rozhlasu na 42. týždeň15. 10. 2020 10:16

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 42. týždni.

Mesto Prievidza organizuje on-line diskusiu na účel informovania verejnosti o riešeniach budúcnosti vykurovania na Hornej Nitre. Diskusia sa bude konať v utorok 20. októbra 2020 od 17:00. Viac informácií o sledovaní diskusie ako aj zapojení sa verejnosti nájdete na internetovej stránke mesta Prievidza.

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia elektrickej energie prerušená dňa 21.10.2020 od 12:00 do 17:00 v časti Píly na Bojnickej ceste.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, sú povinní zaregistrovať tento chov. Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23.10.2020.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri