Relácia mestského rozhlasu na 40. týždeň7. 10. 2021 07:57

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 40. týždni.

-Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že bude prerušená distribúcia elektriny v nasledovných lokalitách a časoch: Dňa 12.10.2021 od 7:30 do 14:30 v časti Kopanice na uliciach: Bôrová, Buková, Hornonitrianska cesta, Na karasiny.

-Informujeme obyvateľov, že v týchto dňoch prebieha zber odpadu prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. Podrobný rozpis a harmonogram rozmiestnenia kontajnerov v rámci mesta, nájdete na internetovej stránke mesta Prievidza.

-Informujeme obyvateľov, že trh DNI K PAMIATKE ZOSNULÝCH sa uskutoční v dňoch od 26. októbra do 01. novembra 2021 na Námestí slobody v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri